MDG ønsker at Øygarden kommune skal gjøre som flere norske fylker og kommuner, og erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene.

Skal vi mobilisere bredt for å unngå en økologisk kollaps, er første steg å anerkjenne at vi står ovenfor en eksistensiell krise. Klimapolitikken på alle nivåer av samfunnet har altfor lenge blitt behandlet som noe vi kan gjøre med de ressursene vi har til overs, og uten at det går utover målet om økonomisk vekst og økt materielt forbruk. Alvoret i situasjonen tilsier nå et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp.

FNs klimapanel har slått fast at de globale utslippene må halveres innen 2030 hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet. Det betyr at rike land som Norge må kutte langt mer enn 50 %, og byene må ligge i front. Når byer som Tromsø, Stavanger og Bergen har vedtatt å kutte 80-100 % av sine utslipp innen 2030, bør også politikerne i Øygarden tørre å sette seg helt nødvendige klimamål.

Flere land har også erklært klimakrise. Dette er en reaksjon på kravene fra klimastreikende ungdom og bevegelsen Extinction Rebellion. De krever at styresmaktene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

MDG Øygarden tror folk i Øygarden oppriktig ønsker å leve i en kommune som gjør sitt for å skape ei trygg framtid. Nå har vi muligheten til å vise at vår velstand ikke skal gå ut over dem som kommer etter oss.

 

Klimakrisen i lokalpressen:

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/1nzq2Q/berre-mdg-og-raudt-stemte-for-aa-kunngjera-klimakrise

«Klimakrise» for sterkt for Nye Øygarden

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/vedtok-det-forste-budsjettet-for-den-nye-kommunen.8531.aspx