Krever ny vurdering av hurtigbåt

MDG ber Øygarden kommune ta opp igjen dialogen med Skyss og Vestland fylkeskommune for å vurdere om det likevel er muligheter for en hurtigbåtrute med nullutslippsløsninger. Ved også invitere Bergen-og Askøy kommune med i dialogen, vil det gjerne bli enklere å få gjennomslag for båtruten.

25. februar 2020

Debatten rundt hurtigbåt fra Ågotnes i Øygarden til Vågen i Bergen har blusset opp igjen via en underskriftskampanje og møte med fylkesordfører.

Så lenge arbeidet med den nye Sotrabrua pågår kan en hurtigbåtrute med tilhørende park-and-ride (P-plasser) være en god og langsiktig løsning for folk som pendler mellom Øygarden og Bergen sentrum. 

MDG har vært i kontakt med BKK som mer enn gjerne kan bidra med etablering og drift av ladeinfrastruktur for en slik hurtigbåtløsning. BKK Nett har erfaring og har allerede etablert infrastruktur for fergelading. 

I 2018 ble det utredet av COWI, på vegne av Skyss, at båtløsningen vil bli dyr og omfattende å få til mellom Øygarden og Vågen. Den utredningen vurderte IKKE nullutslippsløsninger som drastisk kan få ned driftsutgiftene, redusere CO2 utslipp, og ikke minst gi mulighet for å bli finansiert via støtteordninger.

Det vil bli mye omlegging av Rv555 i årene fremover knyttet til arbeid med det nye Sotrasambadet. Vi kan få et trafikkbilde som ingen har oversikt over vil utvikle seg. Bilkøene og busstilbudet er utfordrende for mange. En båtrute vil kunne redusere behov for både buss og privatbiler og få ned trafikken i årene fremover.

En nullutslippsløsning vil i stor grad kunne støttes med offentlige midler. Tram prosjektet i Rogaland er et eksempel som er tildelt midler via EUs Horisont2020-program.

MDG ber Øygarden kommune ta opp igjen dialogen med Skyss og Vestland fylkeskommune for å vurdere om det likevel er muligheter for en hurtigbåtrute med nullutslippsløsninger. Ved også invitere Bergen-og Askøy kommune med i dialogen, vil det gjerne bli enklere å få gjennomslag for båtruten. Det vil være mer realisme i prosjektet ved å kunne koble på stoppested både på Askøy (Hanøytangen, Hetlevik, Follese) og i Bergen (Godvik, Kjøkkelvik, Laksevåg). 

En båtrute mellom Øygarden og Bergen må sees i lys av Byvekstavtalen. En hurtigbåt med nullutslippsløsning vil bidra til mindre bruk av privatbilismen i regionen. Ved å delfinansiere en slik hurtigbåtløsning med midler fra Byvekstavtalen vil gjøre at flere innbyggere i kommunen vil se verdien av denne avtalen.

Båtforbindelse mellom nye Øygarden og Bergen:

https://www.skyss.no/globalassets/strategiar-og-fagstoff/fagrapportar-og-utgreiingar/2019/batforbindelse-nye-oygarden-bergen.pdf

Eu sponser utvikling av norsk el-hurtigbåt med 110 millioner:

https://www.tu.no/artikler/eu-sponser-utvikling-av-norsk-el-hurtigbat-med-110-millioner/427277

Asplan Viak ser på mulighet for bybåt i Bergen:

https://www.asplanviak.no/aktuelt/2019/12/10/asplan-viak-ser-paa-muligheter-for-bybaat-i-bergen/