Maria Thomassen

1. kandidat, Student

- Eg brenn for å utvikle samfunnet i grøn og bærekraftig retning. Eg ønskjer eit samfunn som verdset kvinner og menn likt, som inkluderer og aksepterer ulike livssyn og livsstilar.