Bjørn Tore Hatletun

2. kandidat

- Eg er opptatt av å sikra ei god framtid for våre etterkomarar ved å arbeida for ei grønare linje i politikken. Dagens unge og deira barn òg skal kunne oppleva urørt natur, rein luft, reint vatn og ha god nok mattryggleik. Eg brenn også for å utjamna aukande forskjellar i samfunnet.